Dette website anvender cookies til indsamling af statistik. Læs mere.
logo
Når man køber anden bil, der er brugt, har man ofte overvejelser om, hvordan bilen er vedligeholdt af den tidligere ejer, og hvor længe man kan køre, før der kommer reparationsomkostninger, som man egentlig ikke forventer.

De overvejelser og spekulationer kan man forsikre sig imod, ide
t CAD sammen med 2 store forsikringsselskaber udbyder en forsikring mod mekanisk svigt (Tryg) og mekanisk skade (Topdanmark) på brugte biler, der sælges fra et CAD medlem.

Det man forsikrer sig imod er uventede udgifter til motor, gearkasse eller differentialereparationer, som sagtens kan løbe op i mange penge, mens almindelig vedligeholdelsesomkostninger og slidtage ikke er dækket.

Det betyder at bilen skal vedligeholdes med de fastsatte serviceeftersyn, og at nødvendige reparationer skal udføres.
 

TRYG:

Mekanisk Svigt Forsikring.

Selvrisiko:

500 kr.

 

Dækningssum:

25.000 kr. pr. forsikringsår.

 

Transportomkostninger i forbindelse med en dækningsberettiget skade til CAD-værksted i Danmark inden for 75 km. er dækket, dog max. 1.000,- kr.

Dækningsomfang på forsikringen er afhængig af bilens alder og kørte km på tegningstidspunktet og er skematisk gengivet herunder.

 

 

Alm. forsikring  * 2 stjernet dækning ** 3 stjernet dækning ***
Betingelser:

Kan tegnes på alle biler, der er
under 12 år gamle og har kørt
under 200.000 km. på tegnings
tidspunktet.

Forsikrede genstande /dækningsomfang
Motor.Gearkasse:
Differentiale:
Forhjulstrækenhed:
Drivaksler:
Kardanaksler:
Bremse- og koblingshovedcylinder:
Blokke og huse:
Styretøj:
Vekselstrømsgenerator:
Startmotor:
Betingelser:

Kan tegnes på alle biler, der er
under 7 år gamle og har kørt under 125.000 km. på tegningstidspunktet.

Forsikrede genstande /Dækningsomfang

Som ved alm. forsikring

Tillægsdækninger:
Brændstofindsprøjtning.
ABS bremsesystem.
Betingelser:

Kan tegnes på alle biler, der er under 5 år gamle og har kørt under 125.000 km. på tegningstidspunktet.

Forsikrede genstande
/Dækningsomfang


Som ved 2 stjernet dækning

Tillægsdækninger:
Elektrisk system.
Elektronisk tænding.
Elektroniske styreenheder.
Brændstofsystem.
Kølesystem.
Kobling.
Aircondition(kræver dog årligt udført eftersyn).

 

Detaljeret dækningsomfang er beskrevet i policehæftet.
 

 

Ejerskifte:

Hvis der sker et ejerskifte, altså en handel mellem 2 private ejere, kan forsikringen overflyttes til den nye ejer ved at betale et gebyr på kr. 300,-. Der vil så blive tilsendt den nye ejer et nyt forsikringsbevis for resten af forsikringens løbetid.

Vedligeholdelse:

Det er et krav at bilen bliver serviceret og vedligeholdt efter fabrikkens forskrifter på et CAD værksted.

I skadetilfælde:

Alle skader der skal dækkes af forsikringen skal udbedres/repareres på et CAD værksted. Sker skaden i udlandet skal de udskiftede dele om muligt medbringes til Danmark.

PRIS: 
Hør nærmere på dit CAD-værksted

 

Topdanmark:

Mekanisk Skade Forsikring.

Transportomkostninger i forbindelse med en dækningsberettiget skade til CAD-værksted i Danmark inden for 75 km. er dækket, dog max. 1.000,- kr.

Dækningsomfang på forsikringen er afhængig af bilens alder og kørte km på tegningstidspunktet og er skematisk gengivet herunder.

 

BASIS BASIS+

Betingelser:

Omfatter alle biler, der på skadetidsunktet har kørt under 200.000 km

 

Forsikrede genstande/dækningsomfang:

 

* Motor

* Gearkasse

* Forhjulstrækenhed

* Drivaksler

*Kardanaksler

* Bremse- og koblingshoved-cylinder

* Blokke og huse

* Styretøj

*Vekselstrømsgenerator

* Startsmotor

 

 

 

 

 

Betingelser:

Omfatter alle biler, der på skadetidpunktet er under 7 år regnet fra første indregistreringsdato og har kørt under 125.000 km.

 

Forsikrede genstande/dækningsomfang:

Som på Basis

 

Tillægsdækninger

 

* Brændstofindsprøjtning

* ABS bremsesystem

* Elektrisk system

* Elektrisk tænding

* Elektronisk styreenheder

* Brændstofsystem

* Kølesystem

* Kobling

* Turbo

* Dobbeltmasse svinghjul

 

 

Detaljeret dækningsomfang er beskrevet i policehæftet.

 

Selvrisiko:

1.000 kr.

3.000 kr. på skader sket indenfor de første 3 måneder efter forsikringens tegning.

 

Dækningssum:

25.000 kr. pr. forsikringsår.

 

Ejerskifte:

Hvis der sker et ejerskifte, altså en handel mellem 2 private ejere, kan forsikringen overflyttes til den nye ejer ved at betale et gebyr på kr. 300,-. Der vil så blive tilsendt den nye ejer et nyt forsikringsbevis for resten af forsikringens løbetid.

Vedligeholdelse:

Det er et krav at bilen bliver serviceret og vedligeholdt efter fabrikkens forskrifter på et CAD værksted.

I skadetilfælde:

Alle skader der skal dækkes af forsikringen skal udbedres/repareres på et CAD værksted. Sker skaden i udlandet skal de udskiftede dele om muligt medbringes til Danmark.

PRIS: 
Hør nærmere på dit CAD-værksted